Gegevens speler

Naam (zonder accenten)
Voornaam (zonder accenten)
Geboortedatum (../../..)
Straat en nummer
Postcode
Gemeente
GSM 1
GSM 2
E-mail
Opie 1 DAG van tot
Opie 2 DAG van tot
Opie 3 DAG van tot
Ik wil u. trainen

Vragen en opmerkingen

Ik heb kennis genomen van het huishuidelijk regelement en ga hiermee akkoord.
Ik verbind mij ertoe binnen de week na ontvangen van de bevestigingsmail (van Larissa Neyrinck) het lidgeld en lesgeld over te schrijven met vermelding van ‘Naam, voornaam, geboortedatum, lesdag en lesuur’. Deze twee zullen apart gestort worden op het rekeningnummer BE78 0016 8598 5086.