Clicky

Lidmaatschap seizoen 2021 - 2022

Vanaf 1 juli 2021 -20% korting


Vooraf:

Het is zeer belangrijk deze rubriek aandachtig te lezen.

Wat verandert er:

 1. Het lidgeld verandert niet. Enkel wordt de leeftijdscategorie 2006 tem 2009 samengetrokken in één leeftijdscategorie. En kinderen geboren in 2018 en later betalen geen lidgeld. Met het zomerabonnement kan je buiten en binnenspelen (tot en met 12 september).
  Afhankelijk van de omstandigheden kunnen de buitenterreinen langer open gehouden worden.
 2. De aankoopbon van de stad Roeselare wordt aanvaard als betaalmiddel.

Wat verandert er niet:

 1. Performance- en challengerteam YOUTH betalen 135 euro lidgeld op jaarbasis (zij kunnen spelen het jaar door binnen en buiten spelen) Ze vallen buiten het familieabonnement. Zij krijgen tal van voordelen maar moeten ook een aantal verplichtingen nakomen.
 2. Nieuwe tarieven (opsplitsing zomer binnen en buiten vervalt en ook zomer buiten en winter binnen vervalt)
 3. Het lidgeld wordt nooit terugbetaald of gecompenseerd en kan niet worden overgedragen.
 4. De leden worden aanvaard door de raad van bestuur van TC Rumbeke. Vooraleer lid te kunnen worden nemen de leden kennis van het huishoudelijk reglement op de onze website www.tcrumbeke.be . Er is één buitenterrein minder beschikbaar. Het bestuur kan een ledenstop bepalen.
 5. Het niet op tijd betalen van lesgelden zal automatisch leiden tot verhoging met 10 %.
 6. Voor personen die zich niet aansluiten voor tennis bij TC Rumbeke via tennis Vlaanderen, d.w.z. Tc Rumbeke kiezen als tweede of derde club wordt het lidgeld niet meer verhoogd.  Zij kunnen echter niet genieten van het gezinslidgeld. Dit laatste geldt niet voor leden van TC Onledemolen.
 7. Jeugdleden worden vrijgesteld van het tornooigeld in de jeugdtornooien (7 à 9 euro) en kidstoer (3 euro) van TC Rumbeke.
 8. Het kamp-,winter- en Rista lidgeld bedraagt 35 euro.
 9. De kampen en stages worden georganiseerd door Larissa Neyrinck.

Algemene gegevens:

Rekeningnummer van de club: BE78 0016 8598 5086

Bij elke betaling wordt nauwkeurig omschreven welke betaling het betreft.

Gebeuren door aparte overschrijvingen:

 • Lidgelden
 • Lesgelden
 • Rista-lidgeld

Lidgeld Zomer 2021

Zomer buiten= begin april 2021 of vroeger tot eind 2021 (verlichting tot eind sept 2020 of langer indien nodig)
Zomer binnen= 19 april 2021 tot en met 12 september 2021  

  NIEUW
2018 en later gratis
2014 - 2017 50
2010-13 75
2006-09 100
03-05 of student** 120
51 en vroeger** 155
Volwassene** 185
Gezin 2 365
Gezin 3 445
Gezin 4 485
Gezin 5 + 525
 • reserveren in het zomerseizoen
 • deelnemen aan alle activiteiten
 • korting van 2 euro op tornooigeld zomer

Lidgeld Winter

Winter binnen = 13 september 2021 tot en met begin april 2022
Vrije reservatie binnenterreinen en deelname (gratis of sterk verlaagd prijs)aan de sportieve activiteiten binnen

  Winter binnen
2018 en later gratis
2014 - 2017 70
2010-13 80
2006-09 95
03-05 of student** 110
51 en vroeger** 120
Volwassene** 150
Gezin 2 290
Gezin 3 375
Gezin 4 425
Gezin 5 + 475
 • reserveren in het winterseizoen
 • deelnemen aan alle activiteiten
 • korting van 2 euro op tornooigeld winter

Combinaties  (tarief geldig tot en met eind mei 2021)

Jaar= zomer binnen en buiten + winter binnen 

  NIEUW
2018 en later gratis
2014 - 2017 110
2010-13 145
2006-09 185
03-05 of student** 220
51 en vroeger** 260
Volwassene** 320
Gezin 2 630
Gezin 3 800
Gezin 4 875
Gezin 5 + 950
 • deelnemen aan alle activiteiten jaarbasis
 • korting van 2 euro op tornooigeld jaarbasis

Kortingen op vol tarief toepasselijk op alle voorgaande lidgeldtarieven

 • **Start tot tennis beginners Volwassenen (starten met tennislessen, één jaar):
 • - 20 % van het individueel tarief- geen combinatie met eerste aansluiting
 • Eerste aansluiting (nieuw lid -20%) geen combinatie met S2T
 • Gezin: onder hetzelfde dak (adres) wonen
 • Student: regulier dagonderwijs

Performance- en challengerteam YOUTH betalen 135 euro lidgeld op jaarbasis (zij kunnen spelen het jaar door binnen en buiten spelen) Ze vallen buiten het familieabonnement.

Voor personen die zich niet aansluiten bij TC Rumbeke via tennis Vlaanderen, d.w.z. Tc Rumbeke kiezen als tweede of derde club, kunnen niet genieten van het gezinslidgeld. Dit laatste geldt niet voor leden van TC Onledemolen.


Verschillende andere lidgelden

Start2tennissers 35 euro

Alle starters die S2T lessen volgen. Men kan niet vrij spelen op de terreinen.

Winterlidgeld 35 euro:

Alle vast uur spelers die niet geregistreerd zijn bij TC Rumbeke of TC Onledemolen.

Alle spelers die niet aangesloten zijn bij TC Rumbeke of TC Onledemolen en enkel winterlessen volgen.

Kamp- en of stagelidgeld 35 euro:

Alle spelers die niet aangesloten zijn bij TC Rumbeke of TC Onledemolen en een kamp of stage willen volgen. Het bedrag is éénmalig te betalen per seizoen ( 1.4 tem 31.3 van het daaropvolgend jaar).

Ristalidgeld 35 euro:

Alle leden die wensen deel te nemen aan niet sportieve activiteiten.
Deelnemers aan vergoed vrijwilligerswerk.

Verzekering?

Indien nog niet verzekerd bij Tennis Vlaanderen worden zij verzekerd bij vzw Rista


Aansluiting bij TC Rumbeke en TC Onledemolen

Vooraleer te kunnen aansluiten moeten de leden zich aanmelden op de website van TC Rumbeke/TC Onledemolen.

Ze nemen kennis van het huishoudelijk reglement en vullen alle velden juist in. Dat gebeurt per lid.

 1. Ik heb kennisgenomen van het huishoudelijk reglement van de VZW Rista en de vzw Tc Rumbeke/TC Onledemolen. (www.tcrumbeke.be)
 2. De raad van bestuur van de vzw TC Rumbeke beslist over de aansluiting van een lid.
 3. Het bestuur kan een lid voor een gesprek oproepen naar de vergadering van de raad van bestuur of commissie.
 4. Ik speel enkel leden van onze vereniging. Spelen met niet-leden kan slechts onder strikte voorwaarden en mits toestemming van een bestuurslid. Enkel nog via mail reservatie@rista.be en na bevestiging.
 5. Ik boek via het reserveringssysteem en verander niets aan de tijdsvakken.
 6. Bij enkelspel worden twee namen ingevuld, bij dubbelspel vier. Het boeken van twee uur na elkaar door het aanbrengen van twee namen per uur en dan twee uur spelen met vier (dubbel) is verboden.
 7. Ik ben lid van de club en vertegenwoordig mijn club op waardige manier.
 8. Ik heb respect voor de leden van de club in het algemeen en de medewerkers en vrijwilligers in het bijzonder.
 9. Ik benadeel mijn club niet door negatieve kritiek te uiten over de club in het algemeen en de werking in het bijzonder.
 10. Ik werk mee aan de opbouw van mijn club.
 11. Indien de club kledij ter beschikking stelt wordt deze gedragen tijdens de interclub- en competitiewedstrijden.
 12. Alle gelden (lidgelden, kamp- of stagelidgeld en lesgelden) zijn verworven en kunnen nooit worden teruggevorderd.
 13. Bij het te laat betalen van lesgelden wordt het desbetreffend bedrag verhoogt met 10 %. 
 14. De kosten voor aangebrachte schade aan de infrastructuur en voorwerpen kan teruggevorderd worden.
 15.  Het niet naleven van de hierboven vermelde gedragsregels en deze vermeld in de huishoudelijke reglementen kan leiden tot maatregelen, zelfs een uitsluiting of niet aansluiting.

Inschyrijven

Klik hier om je in te schrijven.