Clicky

Lidmaatschap seizoen 2020 - 2021


Vooraf:

Het is zeer belangrijk deze rubriek aandachtig te lezen.

Wat verandert er:

 1. Performance- en challengerteam YOUTH betalen 135 euro lidgeld op jaarbasis (zij kunnen het jaar door binnen en buiten spelen) Ze vallen buiten het familieabonnement. Zij krijgen tal van voordelen maar moeten ook een aantal verplichtingen nakomen.
 2. Nieuwe tarieven (opsplitsing zomer binnen en buiten vervalt en ook zomer buiten en winter binnen vervalt)

Wat verandert er niet:

 1. Het lidgeld wordt nooit terugbetaald of gecompenseerd en kan niet worden overgedragen.
 2. De leden worden aanvaard door de raad van bestuur van TC Rumbeke. Vooraleer lid te kunnen worden nemen de leden kennis van het huishoudelijk reglement op de onze website www.tcrumbeke.be . Er is één buitenterrein minder beschikbaar. Het bestuur kan een ledenstop bepalen.
 3. Het niet op tijd betalen van lesgelden zal automatisch leiden tot verhoging met 10 %.
 4. Voor personen die zich niet aansluiten voor tennis bij TC Rumbeke via tennis Vlaanderen, d.w.z. Tc Rumbeke kiezen als tweede of derde club wordt het lidgeld niet meer verhoogd.  Zij kunnen echter niet genieten van het gezinslidgeld. Dit laatste geldt niet voor leden van TC Onledemolen.
 5. Jeugdleden worden vrijgesteld van het tornooigeld in de jeugdtornooien (7 à 9 euro) en kidstoer (3 euro) van TC Rumbeke.
 6. Het kamp-,winter- en Rista lidgeld bedraagt 35 euro.
 7. De kampen en stages worden georganiseerd door Larissa Neyrinck.

Algemene gegevens:

Rekeningnummer van de club: BE78 0016 8598 5086

Bij elke betaling wordt nauwkeurig omschreven welke betaling het betreft.

Gebeuren door aparte overschrijvingen:

 • Lidgelden
 • Lesgelden
 • Rista-lidgeld

Lidgeld Zomer 2020

Zomer buiten= begin april 2020 of vroeger tot eind 2020 (verlichting tot eind sept 2020)
Zomer binnen= 22 april 2020 tot en met 15 september 2020  

Geboortejaar NIEUW
2013 en later 50 euro
2009-12 75 euro
2007-08 95 euro
05-06 105 euro
02-04 of student** 120 euro
50 en vroeger** 155 euro
Volwassene** 185 euro
Gezin 2 365 euro
Gezin 3 445 euro
Gezin 4 485 euro
Gezin 5 + 525 euro
 • reserveren in het zomerseizoen
 • deelnemen aan alle activiteiten
 • korting van 2 euro op tornooigeld zomer

Lidgeld Winter

Winter binnen = 16 september 2020 tot en met met 18 april 2021
vrije reservatie binnenterreinen en deelname (gratis of sterk verlaagd prijs)aan de sportieve activiteiten binnen

Geboortejaar Winter binnen
2013 en later 70 euro
2009-12 80 euro
2007-08 90 euro
05-06 100 euro
02-04 of student** 110 euro
50 en vroeger** 120 euro
Volwassene** 150 euro
Gezin 2 290 euro
Gezin 3 375 euro
Gezin 4 425 euro
Gezin 5 + 475 euro
 • reserveren in het winterseizoen
 • deelnemen aan alle activiteiten
 • korting van 2 euro op tornooigeld winter

Combinaties  (tarief geldig tot en met 18 april 2021)

Jaar= zomer binnen en buiten + winter binnen 

Geboortejaar NIEUW
2013 en later 110 euro
2009-12 145 euro
2007-08 175 euro
05-06 195 euro
02-04 of student** 220 euro
50 en vroeger** 260 euro
Volwassene** 320 euro
Gezin 2 630 euro
Gezin 3 800 euro
Gezin 4 875 euro
Gezin 5 + 950 euro
 • deelnemen aan alle activiteiten jaarbasis
 • korting van 2 euro op tornooigeld jaarbasis

Kortingen op vol tarief toepasselijk op alle voorgaande lidgeldtarieven

**Start tot tennis beginners Volwassenen (starten met tennislessen, één jaar):
- 20 % van het individueel tarief- geen combinatie met eerste aansluiting
Eerste aansluiting (nieuw lid -20%) geen combinatie met S2T
Gezin: onder hetzelfde dak (adres) wonen
Student: regulier dagonderwijs

Performance- en challengerteam YOUTH betalen 135 euro lidgeld op jaarbasis (zij kunnen spelen het jaar door binnen en buiten spelen) Ze vallen buiten het familieabonnement.

Voor personen die zich niet aansluiten bij TC Rumbeke via tennis Vlaanderen, d.w.z. Tc Rumbeke kiezen als tweede of derde club, kunnen niet genieten van het gezinslidgeld. Dit laatste geldt niet voor leden van TC Onledemolen.

5. Verschillende andere lidgelden

Start2tennissers 35 euro

Alle starters die S2T lessen volgen. Men kan niet vrij spelen op de terreinen.

Winterlidgeld 35 euro:

Alle vast uur spelers die niet geregistreerd zijn bij TC Rumbeke of TC Onledemolen.

Alle spelers die niet aangesloten zijn bij TC Rumbeke of TC Onledemolen en enkel winterlessen volgen.

Kamp- en of stagelidgeld 35 euro:

Alle spelers die niet aangesloten zijn bij TC Rumbeke of TC Onledemolen en een kamp of stage willen volgen. Het bedrag is éénmalig te betalen per seizoen ( 1.4 tem 31.3 van het daaropvolgend jaar).

Ristalidgeld 35 euro:

Alle leden die wensen deel te nemen aan niet sportieve activiteiten. Deelnemers aan
vergoed vrijwilligerswerk.

Verzekering?

Indien nog niet verzekerd bij Tennis Vlaanderen worden zij verzekerd bij vzw Rista


Aansluiting bij TC Rumbeke en TC Onledemolen

Vooraleer te kunnen aansluiten moeten de leden zich aanmelden op de website van TC Rumbeke/TC Onledemolen.

Ze nemen kennis van het huishoudelijk reglement en vullen alle velden juist in. Dat gebeurt per lid.

 1. Ik heb kennisgenomen van het huishoudelijk reglement van de VZW Rista en de vzw Tc Rumbeke/TC Onledemolen. (www.tcrumbeke.be)
 2. De raad van bestuur van de vzw TC Rumbeke beslist over de aansluiting van een lid.
 3. Het bestuur kan een lid voor een gesprek oproepen naar de vergadering van de raad van bestuur of commissie.
 4. Ik speel enkel leden van onze vereniging. Spelen met niet-leden kan slechts onder strikte voorwaarden en mits toestemming van een bestuurslid. Enkel nog via mail reservatie@rista.be en na bevestiging.
 5. Ik boek via het reserveringssysteem en verander niets aan de tijdsvakken.
 6. Bij enkelspel worden twee namen ingevuld, bij dubbelspel vier. Het boeken van twee uur na elkaar door het aanbrengen van twee namen per uur en dan twee uur spelen met vier (dubbel) is verboden.
 7. Ik ben lid van de club en vertegenwoordig mijn club op waardige manier.
 8. Ik heb respect voor de leden van de club in het algemeen en de medewerkers en vrijwilligers in het bijzonder.
 9. Ik benadeel mijn club niet door negatieve kritiek te uiten over de club in het algemeen en de werking in het bijzonder.
 10. Ik werk mee aan de opbouw van mijn club.
 11. Indien de club kledij ter beschikking stelt wordt deze gedragen tijdens de interclub- en competitiewedstrijden.
 12. Alle gelden (lidgelden, kamp- of stagelidgeld en lesgelden) zijn verworven en kunnen nooit worden teruggevorderd.
 13. Bij het te laat betalen van lesgelden wordt het desbetreffend bedrag verhoogt met 10 %. 
 14. De kosten voor aangebrachte schade aan de infrastructuur en voorwerpen kan teruggevorderd worden.
 15.  Het niet naleven van de hierboven vermelde gedragsregels en deze vermeld in de huishoudelijke reglementen kan leiden tot maatregelen, zelfs een uitsluiting of niet aansluiting.

Inschyrijven

Klik hier om je in te schrijven.