Lidmaatschap seizoen 2018 - 2019


Vooraf:

Het is zeer belangrijk deze rubriek aandachtig te lezen.

Wat verandert er:

 1. Voor personen die zich niet aansluiten voor tennis bij TC Rumbeke via tennis Vlaanderen, d.w.z. Tc Rumbeke kiezen als tweede of derde club wordt het lidgeld niet meer verhoogd.  Zij kunnen echter niet genieten van het gezinslidgeld. Dit laatste geldt niet voor leden van TC Onledemolen.
 1. Performance- en challengerteam YOUTH betalen 125 euro lidgeld op jaarbasis (zij kunnen spelen het jaar door binnen en buiten spelen) Ze vallen buiten het familieabonnement. Zij krijgen tal van voordelen maar moeten ook een aantal verplichtingen nakomen.
 1. Jeugdleden worden vrijgesteld van het tornooigeld in de jeugdtornooien (7 à 9 euro) en kidstoer (3 euro) van TC Rumbeke.
 1. Het kamp-,winter- en Rista lidgeld bedraagt 35 euro.
 1. Er is één buitenterrein minder beschikbaar. Het bestuur kan een ledenstop bepalen.
 1. De kampen en stages worden georganiseerd door Larissa Neyrinck.

Wat verandert er niet:

 1. Het lidgeld blijft ongewijzigd. Behalve voormelde wijziging Performance- en challengerteam YOUTH.
 2. De keuzes voor binnen en/of buiten te spelen blijven. Het jaarabonnement blijft.
 3. De termijn om voor een gecombineerd lidgeld (vb. zomer buiten/winter binnen) te kiezen blijft langer mogelijk, tot 15 april 2019.
 4. Het lidgeld wordt nooit terugbetaald of gecompenseerd en kan niet worden overgedragen.
 5. De leden worden aanvaard door de raad van bestuur van TC Rumbeke. Vooraleer lid te kunnen worden nemen de leden kennis van het huishoudelijk reglement op de onze website www.tcrumbeke.be .
 6. Het niet op tijd betalen van lesgelden zal automatisch leiden tot verhoging met 10 %.

Algemene gegevens:

Rekeningnummer van de club: BE78 0016 8598 5086

Bij elke betaling wordt nauwkeurig omschreven welke betaling het betreft.

Gebeuren door aparte overschrijvingen:

 • Lidgelden
 • Lesgelden
 • Rista-lidgeld

Lidgeld Zomer 2019 vanaf 1 juli

Zomer buiten= begin april 2019 of vroeger tot eind 2019 (verlichting tot 29 sept 2019)
Zomer binnen= 22 april 2019 tot en met 15 september 2019  

 

Zomer
Buiten of binnen

Zomer binnen en buiten

2012 en later

25

35

2008-11

35

50

2006-07

45

65

04-05

50

70

01-03 of student**

55

80

49 en vroeger**

70

90

Volwassene**

90

110

Gezin 2

160

210

Gezin 3

200

230

Gezin 4

230

255

Gezin 5 +

260

280

     
 • reserveren in het zomerseizoen
 • deelnemen aan alle activiteiten
 • korting van 2 euro op tornooigeld zomer

Lidgeld Winter

Winter binnen = 16 september 2019 tot en met halfweg april 2020
vrije reservatie binnenterreinen en deelname (gratis of sterk verlaagd prijs)aan de sportieve activiteiten binnen

 

Winter binnen

2012 en later

70

2008-11

80

2006-07

90

04-05

100

01-03 of student**

110

49 en vroeger**

120

Volwassene**

150

Gezin 2

290

Gezin 3

375

Gezin 4

425

Gezin 5 +

475

 • reserveren in het winterseizoen
 • deelnemen aan alle activiteiten
 • korting van 2 euro op tornooigeld winter

Combinaties  (tarief geldig tot en met 15 april 2019)

Jaar= zomer binnen en buiten + winter binnen 

 

Binnen en buiten volledig jaar (1)

Buiten zomer en Binnen winter (2)

2012 en later

115

105

2008-11

160

140

2006-07

195

170

04-05

230

190

01-03 of student**

240

210

49 en vroeger**

295

250

Volwassene**

350

300

Gezin 2

685

590

Gezin 3

805

755

Gezin 4

900

860

Gezin 5 +

1000

950

 • reserveren volgens uw keuze (1) of (2)
 • deelnemen aan alle activiteiten jaarbasis
 • korting van 2 euro op tornooigeld jaarbasis

Kortingen op vol tarief toepasselijk op alle voorgaande lidgeldtarieven

 • **Start tot tennis beginners Volwassenen (starten met tennislessen, één jaar):
 • - 20 % van het individueel tarief- geen combinatie met eerste aansluiting
 • Eerste aansluiting (nieuw lid -20%) geen combinatie met S2T
 • Gezin: onder hetzelfde dak (adres) wonen
 • Student: regulier dagonderwijs

 • Performance- en challengerteam YOUTH betalen 125 euro lidgeld op jaarbasis (zij kunnen spelen het jaar door binnen en buiten spelen) Ze vallen buiten het familieabonnement.
 • Voor personen die zich niet aansluiten bij TC Rumbeke via tennis Vlaanderen, d.w.z. Tc Rumbeke kiezen als tweede of derde club, kunnen niet genieten van het gezinslidgeld. Dit laatste geldt niet voor leden van TC Onledemolen.

Verschillende andere lidgelden

Start2tennissers 35 euro

Alle starters die S2T lessen volgen. Men kan niet vrij spelen op de terreinen.

Winterlidgeld 35 euro:

Alle vast uur spelers die niet geregistreerd zijn bij TC Rumbeke of TC Onledemolen.

Alle spelers die niet aangesloten zijn bij TC Rumbeke of TC Onledemolen en enkel winterlessen volgen.

Kamp- en of stagelidgeld 35 euro:

Alle spelers die niet aangesloten zijn bij TC Rumbeke of TC Onledemolen en een kamp of stage willen volgen. Het bedrag is éénmalig te betalen per seizoen ( 1.4 tem 31.3 van het daaropvolgend jaar).

Ristalidgeld 35 euro:

Alle leden die wensen deel te nemen aan niet sportieve activiteiten. Deelnemers aan
vergoed vrijwilligerswerk.

Verzekering?

Indien nog niet verzekerd bij Tennis Vlaanderen worden zij verzekerd bij vzw Rista


Aansluiting bij TC Rumbeke en TC Onledemolen

Vooraleer te kunnen aansluiten moeten de leden zich aanmelden op de website van TC Rumbeke/TC Onledemolen.

Ze nemen kennis van het huishoudelijk reglement en vullen alle velden juist in. Dat gebeurt per lid.

 1. Ik heb kennisgenomen van het huishoudelijk reglement van de VZW Rista en de vzw Tc Rumbeke/TC Onledemolen. (www.tcrumbeke.be)
 2. De raad van bestuur van de vzw TC Rumbeke beslist over de aansluiting van een lid.
 3. Het bestuur kan een lid voor een gesprek oproepen naar de vergadering van de raad van bestuur of commissie.
 4. Ik speel enkel leden van onze vereniging. Spelen met niet-leden kan slechts onder strikte voorwaarden en mits toestemming van een bestuurslid. Enkel nog via mail reservatie@rista.be en na bevestiging.
 5. Ik boek via het reserveringssysteem en verander niets aan de tijdsvakken.
 6. Bij enkelspel worden twee namen ingevuld, bij dubbelspel vier. Het boeken van twee uur na elkaar door het aanbrengen van twee namen per uur en dan twee uur spelen met vier (dubbel) is verboden.
 7. Ik ben lid van de club en vertegenwoordig mijn club op waardige manier.
 8. Ik heb respect voor de leden van de club in het algemeen en de medewerkers en vrijwilligers in het bijzonder.
 9. Ik benadeel mijn club niet door negatieve kritiek te uiten over de club in het algemeen en de werking in het bijzonder.
 10. Ik werk mee aan de opbouw van mijn club.
 11. Indien de club kledij ter beschikking stelt wordt deze gedragen tijdens de interclub- en competitiewedstrijden.
 12. Alle gelden (lidgelden, kamp- of stagelidgeld en lesgelden) zijn verworven en kunnen nooit worden teruggevorderd.
 13. Bij het te laat betalen van lesgelden wordt het desbetreffend bedrag verhoogt met 10 %. 
 14. De kosten voor aangebrachte schade aan de infrastructuur en voorwerpen kan teruggevorderd worden.
 15.  Het niet naleven van de hierboven vermelde gedragsregels en deze vermeld in de huishoudelijke reglementen kan leiden tot maatregelen, zelfs een uitsluiting of niet aansluiting.

.

TC Rumbeke

Wervikhovestraat 7A, 8800 Rumbeke
Tel: 051/24 87 62 - info@tcrumbeke.be
Rekeningnummer BE78 0016 8598 5086


Agenda

30/11 - 01/12  Rummelant
06/12  Kaartavond Criterium Soubry
07/12  Taptoe
11/12  Wandeling wandelclub
13/12  Thema dubbelavond
14/12  Kidsdag wit, blauw, rood
21/12 - 05/01  Nieuwjaar dubbeltornooi
22/12  Forest Wheels kidsdag rolstoeltennis
26/12  Tennisvoetbal
27/12  Pastakaarting
02/01  Open tafeltennistornooi “Trofee Florian Vanacker”
03/01  Kaartavond Criterium Soubry

Bekijk hier de volledige kalender
Enkele van onze sponsors


Nuttige links

rista
tennisvlaanderen
Tecnifibre
sport vlaanderen