Clicky

Veel gestelde vragen

LIDGELDEN en ABONNEMENTEN : UITGELEGD

Wat betekent het voor jou als je het lidgeld betaalt?

Je wordt door de club aangesloten en verzekerd bij Sportivak vzw. Uitgezonderd indien je reeds aangesloten bent bij Tennis Vlaanderen.
Je kan deelnemen aan lessen, stages en kampen. (Padel en tennis)
Je mag in een vast uur winter spelen. (Tennis)

Je mag NIET spelen buiten de lessen, stages en kampen.

Hoeveel lidgeld?

Dit bedraagt voor het seizoen 20/21 éénmalig 35 euro.

Vb. Je betaalde voor je kind 35 euro lidgeld voor een padelstage. Dan kan dit kind ook deelnemen aan het tenniskamp zonder de bijbetaling van de 35 euro.

 

Wat betekent het voor jou als je een abonnement TENNIS betaalt?

Vooreerst vind je de prijzen van de verschillende abonnementen terug op de website www.tcrumbeke.be en www.padelrumbeke.be .

Je wordt door de club aangesloten en verzekerd bij Tennis Vlaanderen.
Afhankelijk van je abonnement kan je vrij reserveren met andere abonnees.  Kun je de persoon niet aanduiden bij het reserveren dan mag die persoon niet spelen.
Je kan deelnemen aan de activiteiten, lessen, stages en kampen. (Padel en tennis)
Je mag in een vast uur winter spelen. (Tennis)

Welke abonnement kies je?

Het zomerabonnement, het winterabonnement en het jaarabonnement.

Zomerabonnement binnen en buiten tennis:       Je kan vrij binnen reserveren van begin april tot halfweg september. Je kan vrij buiten reserveren van begin april tot eind 2021. (verlichting tot 3/10/2021)

Winterabonnement binnen tennis:                          Je kan vrij binnen reserveren van halfweg september tot eind maart van het jaar daarop.

Jaarabonnement binnen en buiten tennis:           Je kan vrij binnen en buiten reserveren van begin april tot eind maart van het jaar daarop.

Winter abonnement buiten tennis:                          Wordt onderzocht

Maandabonnement buiten of binnetennis:          Een maand spelen met een maximum van 2 maanden. (40 euro per maand)

Jaarabonnement padel:                                                Je kan vrij reserveren van begin april tot eind maart van het jaar daarop.

Seizoenen?

Het tennisjaar wordt opgedeeld in twee seizoenen, het zomer en winterseizoen.
Het zomerseizoen start begin april en eindigt halfweg september.
Het winterseizoen begint halfweg april tot eind maart van het jaar daarop.

Samenhang lidgeld en abonnementsgeld

Het volgende geldt enkel voor tennis.
Je volgde lessen en betaalde je lesgeld en je lidgeld (35 euro). Plots krijg je goesting om verder te spelen dan moet je het abonnementsgeld betalen.
Is dat in hetzelfde seizoen (zomer/winter) dan wordt het abonnementsgeld verminderd met 35 euro.

Winterteam en winterabonnement binnen

Winterteam bijdrage is 55 euro. Winterabonnees betalen 25 euro.

Korting?

Korting geldt enkel voor tennis. Indien je voor de eerste keer lid wordt van onze club krijg een korting van 20 % op je eerste abonnementsgeld.
Deze korting is combineerbaar met samenhang lidgeld en abonnementsgeld.
Wat is het rekeningnummer van de club ?

Het rekeningnummer van de club is BE78 0016 8598 5086. Graag steeds vermelden in de mededeling wie, wat wil betalen. Bv. Uw naam + geboortedatum + “Lesgeld winter” of “lidgeld zomer” of “lidgeld winter” of …..
Wie betaalt lidgeld of kamplidgeld?

Elke speler die deelneemt aan de interclub of lessen volgt of vrij wil spelen.

Door het betalen van het lidgeld ben je aangesloten, verzekerde en kan je vrij spelen in de zomer. Je kan deelnemen aan alle zomeractiviteiten en de niet tennisactiviteiten in de winter.

Betaal je voor een bepaalde datum dan krijg je een korting.

Je kan ook deelnemen aan één activiteit (vb. een kamp). Dan betaal per kamp 35 euro kamplidgeld. Opgepast het is soms veel interessanter om het lidgeld te betalen in plaats van telkens 25 euro.Wat is een seizoen in het tennis?

Het seizoen loopt van 1 april t.e.m. 31 maart van het daaropvolgend jaar.Hoe kan ik een terrein reserveren

Je gaat naar de website van tennis Vlaanderen.
Klik op “terreinen”.
Daarna vul je een login (lidnummer) en wachtwoord in.
Er opent zich een scherm. Afhankelijk van je abonnement kan je boeken ‘outdoor’, ‘indoor’ of ‘tc onledemolen’.
Je gaat op een groen vak staan en boekt het uur. Duid steeds alle spelers aan.
Kun je een speler niet aanduiden, dan heeft deze speler geen toestemming om te reserveren.Wanneer kunnen de vastuur-houders niet spelen in de winter?

Het winterseizoen bedraagt  24  vaste speelmomenten, start op zondag 15 september 2019 en eindigt op zondag 19 april 2020. 
Er kan niet gespeeld worden op de vaste uren :

Op zondag 22 september 2019

Van maandag 25 november 2019 tot en met zondag 8 december 2019

Van maandag 24 december 2019 tot en met zondag 6  januari 2020

Van maandag 3 februari 2020 tot en met zondag 16 februari 2020

Van maandag 24 februari 2020 tot en met zondag 1 maart 2020

 

U reserveerde en betaalde een vast uur, dit wil zeggen van een bepaald uur tot een bepaald uur.

Mogen wij vragen de speeluren te respecteren.

Indien niemand na u speelt, heb je geen recht om verder te spelen behoudens u en uw medespelers een winterabonnement hebben.

De overschrijdingen zullen dit winterseizoen nauwgezet opgevolgd worden en verrekend worden. Alle communicatie daarover zal verlopen
via de vastuur bezitter.

Winterlid

Om te spelen op een vast uur (niet business) moet je winterlid zijn. Je bent winterlid indien:

 • Je zomerlid bent op onze club
 • Indien je geen zomerlid bent, moet je 35 euro winterlidgeld betalen.

 
Hoe kan ik een terrein reserveren

Je gaat naar de website van tennis Vlaanderen.
Klik op “terreinen”.
Daarna vul je een login (lidnummer) en wachtwoord in.
Er opent zich een scherm. Afhankelijk van je abonnement kan je boeken ‘outdoor’, ‘indoor’ of ‘tc onledemolen’.
Je gaat op een groen vak staan en boekt het uur. Duid steeds alle spelers aan.
Kun je een speler niet aanduiden, dan heeft deze speler geen toestemming om te reserveren.Ik weet mijn paswoord niet meer

Je gaat naar de website van tennis Vlaanderen.
Klik op “Inloggen” rechts bovenaan het scherm.
Daarna vul je een login (lidnummer) in en druk op “wachtwoord vergeten”.

Normaal krijg je dan een e-mail met je paswoord.

Krijg je geen e-mail, dan is uw e-mailadres bij ons niet gekend.
Stuur dan snel een mailtje met uw e-mailadres en uw naam naar larissa@tcrumbeke.be

Na de aanpassing moet je de procedure herhalen.

De club kent de paswoorden van hun leden niet. Het geeft dus geen zin ons op te bellen.

Wat doe je bij een ongeval?

Je gaat naar hier op de website en vult het formulier volledig in. Volg de instructies wat je moet doen met de documenten. Deze staan ook op de website.Hoe kun je een attest voor de opvang van -12 jarigen opvragen?

Je gaat naar hier op de website en vult het formulier volledig in. Het attest wordt in de inkom van het gebouw in het blauwe bakje aan de computer gelegd.Je verlichtingskaart is stuk. Je bent ze verloren. Wat doe je?

Stuur een e-mail naar harry@tcrumbeke.be en vraag een nieuwe. De oude kaart wordt in de grijze brievenbus in de inkom gedeponeerd.Je krijgt de nieuwsbrieven van de club niet.

Zend een e-mail met het adres naar de secretaris peter@tcrumbeke.beInfo kampen

Gebeuren de activiteiten per kleur of niveau of door elkaar of kleuters apart en lager apart?

Tennis Vlaanderen heeft een kleurensysteem ontwikkeld waarbij de kinderen in niveaus worden opgedeeld volgens hun leeftijd. Aan de hand van hun balvaardigheid kunnen zij van kleur veranderd worden tijdens de eerste dag van het kamp. Wij houden wel rekening indien uw kinderen met vriendjes willen samenzitten in een groep.

Welke andere sporten?

Voetbal, badminton, basketbal, hockey, lopen, ritmiek, ...

Wat is het startuur en wanneer eindigt kamp?

 • Start 9u
 • Einde 16u
 • Opvang 8u-17u

Behoudens anders vermeld bij het respectievelijke kamp

Kleurindeling voor de kampen?

De kleurindeling wordt per kamp vermeld.

 • Wit: jonger dan 5 jaar
 • Blauw: 6-7 jaar
 • Rood: 8-9 jaar
 • Oranje 9-10 jaar
 • Groen: 10-12 jaar
 • Geel: + 12 jaar
Bij de kampen wordt vermeld welk kleur toegelaten wordt in welk kamp.

Bij mooi weer, tennissen de kinderen buiten?

Krokuskamp wordt nog binnen gegeven.
Paaskamp kan buiten indien het mooi weer is en de pleinen dit toelaten.
Zomerkamp 1 zijn normaal buiten en binnen.
Alle andere zomerkampen zijn buiten.

Warm of koud middagmaal?

Hangt af van welk kamp. Staat vermeld bij het desbetreffende kamp.
Aanvaarden wij sport- en cultuurcheques ?

Vanaf 1 juli 2016 worden geen sport- en cultuurcheques meer aanvaard
Documenten van het ziekenfonds/teruggave deel van het lidgeld of kampgeld

De meeste ziekenfondsen geven een deel van jet lidgeld of kampgeld terug.
Je kan je document van het ziekenfonds met je naam erop deponeren in de grijze brievenbus aan het secretariaat ( in de inkom).
Nadat het ingevuld is, vind je het terug in het blauwe bakje aan de computer in de inkom.
Een terrein huren als niet-lid of een lid speelt met een niet-lid

Je kan een aanvraag doen via mail : larissa@tcrumbeke.be of via het contactformulier op onze website.
Voor dringende gevallen kan je bellen naar 0474/824747

Buitenterrein
:
20 euro per uur.
Het kan voorkomen dat een zomerabonnee wil spelen met een niet abonnee.
De niet abonnee betaalt:
Enkelspel:           10 euro
Dubbelspel:
één speler niet abonnee             10 euro          
twee spelers niet abonnee         15 euro   
drie spelers niet abonnee          20 euro

Binnenterrein
:
Daluur is 20 euro per uur.
Piekuur is  25 euro per uur.
Piekuur = Weekdagen vanaf 18u30
Daluur = Weekdagen vóór 18u30, zaterdag en zondag

Het kan voorkomen dat een winterabonnee wil spelen met een niet abonnee.
De niet abonnee betaalt:
Enkelspel:           10 euro dal                         14 euro piek
Dubbelspel:
één speler niet abonnee              9 euro dal                  12,5 euro piek
twee spelers niet abonnee         15 euro dal                  18 euro piek
drie spelers niet abonnee          20 euro dal                   25 euro piek