Clicky

VZW TC Rumbeke raad van bestuur

De samenstelling van het administratief bestuur van de vzw TC Rumbeke en het takenpakket

Voorzitter Curd Neyrinck (effectief lid)
De voorzitter is belast met de algemene leiding van de club. Hij geeft leiding aan de bestuursorganen en leidt de vergaderingen.
Controle en bijsturing dagelijkse werking van de club, Hij ziet toe en bewaakt de naleving van de statuten, van de huishoudelijke reglementen en de federatiereglementen,
Hij is ook toezichthouder op de administratieve en sportieve activiteiten van de club en is er eindverantwoordelijke voor.
De club vertegenwoordigen bij de provinciale-, regionale- en nationale instanties met o.a. het behartigen van de clubbelangen, De voorzitter zorgt voor de externe contacten en contracten.

Samenstellen en indienen van subsidieaanvragen.

Opstellen van het beleidsplan.

Secretaris Peter Fieuw
Bijhouden en actualiseren van ledenlijst. De secretaris heeft in het bestuur de verantwoordelijkheid tot toegang en verspreiding van die gegevens en behandelt die met gepaste aandacht voor de privacy.

Doorgeven van de tornooidata.
Ingeven van de gegevens voor de interclub en aanvullen van de spelerslijsten.
Contactpunt voor de aangifte van een ongeval.

Financieel verantwoordelijke Harry Stoop
Voeren van de financiële administratie van de club.
Bijhouden en actualiseren van de boekhouding. Onder boekhouden wordt onder andere verstaan: het verwerken van uitgaven en inkomsten, controle op tijdige betalingen, het opstellen van de jaarrekening en het uitvoeren van financiële transacties
De schatbewaarder dient crediteuren op tijd te betalen.
De schatbewaarder onderhoudt contacten ten aanzien van de financiële zaken binnen en buiten de club.. ( o.a. met de bankinstellingen, sponsors, bondsinstanties, renners enz;..) Hij verbindt de club tegenover de bank- en financiële instellingen samen met de co-handtekening van voorzitter en/of secretaris.
Hij is gerechtigd alle uitgaven te doen, welke binnen het raam van de begroting vallen en goedgekeurd zijn door het dagelijks bestuur. Hij is verplicht om de boekhoudkundige gegevens te bewaren.

Beheren van de technische infrastructuur, materiaal en wagen van de club.

Sponsoring Landry Verbeke (toegevoegd bestuurslid)
Het (ver)binden en enthousiasmeren van sponsors. Verantwoordelijke beheer van de sponsoringsdossiers en het organiseren van de fondsenwerving.
Het beheer van het infoboekje en de publiciteitskanalen (borden, banners, affiches, …)

Webmaster & communicatie Tom Fieuw (toegevoegd bestuurslid)

Beheer van de website.
In deze functie ondersteunt hij de club in de interne en externe communicatie.
Doel van deze specifieke functie als webmaster is om de mogelijkheid te verschaffen aan aangesloten spelers om zich te informeren over het reilen en zeilen van de club via internet. (facebook, twitter, …)
Als webmaster onderhoudt hij de website van de club door:
de site actueel te houden door middel van het plaatsen van kalenders, evenementen, uitslagen, en wetenswaardigheden waaronder fotomateriaal. Daarnaast het verwijderen of verplaatsen van gedateerde informatie.

Hij is verantwoordelijk voor de aanmaak van affiches en flyers.

Verantwoordelijk voor de mailbox en het verspreiden van de e-mails zodat deze bij de juiste personen binnenkomen.

Hij zorgt ervoor dat de verslagen raadpleegbaar zijn voor de bestuursleden via het infokanaal Admin.
 
Afgevaardigde Rista Peter De Brabandere (toegevoegd bestuurslid)
Hij onderhoudt de contacten met de zustervzw Rista, beheerder van de infrastructuur.

Verslaggever Nico Hoorne (toegevoegd bestuurslid)

Uitnodigingen voor de vergadering.
Agenda samenstellen in overleg met de voorzitter.
Uitnodigingen opstellen en verspreiden.
Verslaggeving (beslispunten en actiepunten) van de vergadering.

Bernard Stoop : Hoofcoördinator Sportief (toegevoegd bestuurslid)

Contactpunt tussen het bestuur en de coördinatoren, trainers.
Hij is ook toezichthouder op de trainingen.

Bart Stoop : Afgevaardigde van de leden (toegevoegd bestuurslid)
Contactpunt tussen het bestuur en de leden.