Lidmaatschap seizoen 2018 - 2019


Vooraf:

Het is zeer belangrijk deze rubriek aandachtig te lezen.

Wat verandert er:

 1. Voor personen die zich niet aansluiten bij TC Rumbeke via tennis Vlaanderen, d.w.z. Tc Rumbeke kiezen als tweede of derde club wordt het lidgeld verhoogd met 50%. Zij kunnen niet genieten van het gezinslidgeld. Dit geldt niet voor leden van TC Onledemolen en TC Moorslede.
 1. Performance- en challengerteam YOUTH betalen 100 euro lidgeld op jaarbasis (zij kunnen spelen het jaar door binnen en buiten spelen) Ze vallen buiten het familieabonnement. Zij krijgen tal van voordelen maar moeten ook een aantal verplichtingen nakomen.
 1. Jeugdleden worden vrijgesteld van het tornooigeld in de jeugdtornooien (7 à 9 euro) en kidstoer (3 euro) van TC Rumbeke.
 1. Het winterlidgeld en Rista lidgeld wordt opgetrokken tot 35 euro.

Wat verandert er niet:

 1. Het lidgeld blijft ongewijzigd.
 2. De keuzes voor binnen en/of buiten te spelen blijven. Het jaarabonnement blijft.
 3. De termijn om voor een gecombineerd lidgeld (vb. zomer buiten/winter binnen) te kiezen blijft langer mogelijk, tot 3 april 2018.
 4. Het lidgeld wordt nooit terugbetaald of gecompenseerd en kan niet worden overgedragen.
 5. De leden worden aanvaard door de raad van bestuur van TC Rumbeke. Vooraleer lid te kunnen worden nemen de leden kennis van het huishoudelijk reglement op de onze website www.tcrumbeke.be .
 6. Het niet op tijd betalen van les-, kamp en of stagegelden zal automatisch leiden tot verhoging met 10 %.

Algemene gegevens:

Rekeningnummer van de club: BE78 0016 8598 5086

Bij elke betaling wordt nauwkeurig omschreven welke betaling het betreft.

Gebeuren door aparte overschrijvingen:

 • Lidgelden
 • Lesgelden
 • Kamp- of stagegelden
 • Rista-lidgeld

1. Lidgeld zomer 2018

Zomer buiten= begin april 2018 of vroeger tot eind 2018 (verlichting tot 30 sept 2018)
Zomer binnen= 16 april 2018 tot en met 16 september 2018  (22 weken)

  Zomer
Buiten of binnen
Zomer binnen en buiten
2011 en later 45 60
2007-10 65 95
2005-06 85 120
03-04 95 140
00-02 of student** 105 155
47 en vroeger** 135 185
Volwassene** 160 210
Gezin 2 310 410
Gezin 3 395 455
Gezin 4 455 505
Gezin 5 + 505 555
 • reserveren in het zomerseizoen
 • deelnemen aan alle activiteiten
 • korting van 2 euro op tornooigeld zomer

2. Lidgeld winter

Winter binnen = 17 september 2018 tot en met 14 april 2019 (30 weken)
vrije reservatie binnenterreinen en deelname (gratis of sterk verlaagd prijs)aan de sportieve activiteiten binnen

  Winter binnen
2011 en later 70
2007-10 80
2005-06 90
03-04 100
00-02 of student** 110
47 en vroeger** 120
Volwassene** 150
Gezin 2 290
Gezin 3 375
Gezin 4 425
Gezin 5 + 475
 • reserveren in het winterseizoen
 • deelnemen aan alle activiteiten
 • korting van 2 euro op tornooigeld winter

3 Combinaties  (tarief geldig tot en met 3 april 2017)

Jaar= zomer binnen en buiten + winter binnen 

  Binnen en buiten volledig jaar (1) Buiten zomer en Binnen winter (2)
2011 en later 115 105
2007-10 160 140
2005-06 195 170
03-04 230 190
00-02 of student** 240 210
47 en vroeger** 295 250
Volwassene** 350 300
Gezin 2 685 590
Gezin 3 805 755
Gezin 4 900 860
Gezin 5 + 1000 950
 • reserveren volgens uw keuze (1) of (2)
 • deelnemen aan alle activiteiten jaarbasis
 • korting van 2 euro op tornooigeld jaarbasis

4. Kortingen op vol tarief toepasselijk op alle voorgaande lidgeldtarieven

**Start tot tennis beginners Volwassenen (starten met tennislessen, één jaar):
- 20 % van het individueel tarief- geen combinatie met eerste aansluiting
Eerste aansluiting (nieuw lid -20%) geen combinatie met S2T
Gezin: onder hetzelfde dak (adres) wonen
Student: regulier dagonderwijs

Performance- en challengerteam YOUTH betalen 100 euro lidgeld op jaarbasis (zij kunnen spelen het jaar door binnen en buiten spelen) Ze vallen buiten het familieabonnement.

Voor personen die zich niet aansluiten bij TC Rumbeke via tennis Vlaanderen, d.w.z. Tc Rumbeke kiezen als tweede of derde club wordt het lidgeld verhoogd met 50%. Zij kunnen niet genieten van het gezinslidgeld. Dit geldt niet voor leden van TC Onledemolen en TC Moorslede.

5. Verschillende andere lidgelden

Start2tennissers 25 euro

Alle starters die S2T lessen volgen. Men kan niet vrij spelen op de terreinen.

Winterlidgeld 35 euro:

Alle vast uur spelers die niet geregistreerd zijn bij TC Rumbeke of TC Onledemolen.

Alle spelers die niet aangesloten zijn bij TC Rumbeke of TC Onledemolen en enkel winterlessen volgen.

Kamp- en of stagelidgeld 25 euro:

Alle spelers die niet aangesloten zijn bij TC Rumbeke of TC Onledemolen en een kamp of stage willen volgen. Het bedrag is per kamp of stage.

Ristalidgeld 35 euro:

Alle leden die wensen deel te nemen aan niet sportieve activiteiten. Deelnemers aan
vergoed vrijwilligerswerk.

Verzekering?

Indien nog niet verzekerd bij Tennis Vlaanderen worden zij verzekerd bij vzw Rista

 Aansluiting bij TC Rumbeke en TC Onledemolen

Vooraleer te kunnen aansluiten moeten de leden zich aanmelden op de website van TC Rumbeke/TC Onledemolen.

Ze nemen kennis van het huishoudelijk reglement en vullen alle velden juist in. Dat gebeurt per lid.

 1. Ik heb kennisgenomen van het huishoudelijk reglement van de VZW Rista en de vzw Tc Rumbeke/TC Onledemolen. (www.tcrumbeke.be)
 2. De raad van bestuur van de vzw TC Rumbeke beslist over de aansluiting van een lid.
 3. Het bestuur kan een lid voor een gesprek oproepen naar de vergadering van de raad van bestuur of commissie.
 4. Ik speel enkel leden van onze vereniging. Spelen met niet-leden kan slechts onder strikte voorwaarden en mits toestemming van een bestuurslid. Enkel nog via mail reservatie@rista.be en na bevestiging.
 5. Ik boek via het reserveringssysteem en verander niets aan de tijdsvakken.
 6. Bij enkelspel worden twee namen ingevuld, bij dubbelspel vier. Het boeken van twee uur na elkaar door het aanbrengen van twee namen per uur en dan twee uur spelen met vier (dubbel) is verboden.
 7. Ik ben lid van de club en vertegenwoordig mijn club op waardige manier.
 8. Ik heb respect voor de leden van de club in het algemeen en de medewerkers en vrijwilligers in het bijzonder.
 9. Ik benadeel mijn club niet door negatieve kritiek te uiten over de club in het algemeen en de werking in het bijzonder.
 10. Ik werk mee aan de opbouw van mijn club.
 11. Indien de club kledij ter beschikking stelt wordt deze gedragen tijdens de interclub- en competitiewedstrijden.
 12. Alle gelden (lidgelden, kamp- of stagelidgeld en lesgelden) zijn verworven en kunnen nooit worden teruggevorderd.
 13. Bij het te laat betalen van les-, kamp of stagegelden wordt het desbetreffend bedrag verhoogt met 10 %. 
 14. De kosten voor aangebrachte schade aan de infrastructuur en voorwerpen kan teruggevorderd worden.
 15.  Het niet naleven van de hierboven vermelde gedragsregels en deze vermeld in de huishoudelijke reglementen kan leiden tot maatregelen, zelfs een uitsluiting of niet aansluiting.

TC Rumbeke

Wervikhovestraat 7A, 8800 Rumbeke
Tel: 051/24 87 62 - info@tcrumbeke.be
Rekeningnummer BE78 0016 8598 5086


Agenda

21/04 - 22/09 Clubkampioenschappen
04/05 Derde kaartavond
09/05 Nacht van Dubbels
28/05 - 10/06 Essef dubbeltornooi
01/06 Vierde kaartavond
23/06  Trainersdag Rolstoeltennis

Bekijk hier de volledige kalender
Enkele van onze sponsors


Nuttige links

rista
tennisvlaanderen
Tecnifibre
sport vlaanderen